18/06/2015

Veiligheidscultuur #1 - Voelen betrokken werknemers zich beter op het werk?

Safety Culture _1Marktonderzoeksbureau Ivox voerde in april 2015, in opdracht van Wolters Kluwer, een online enquête over veiligheidscultuur uit bij 2.247 werknemers in België. In drie artikels lichten we telkens een specifiek facet van de resultaten toe met praktische tips. Naast de senTRAL-redactie delen ook preventie-experts Roger De Gruyter, Gerd-Jan Frijters, Mark Hoppenbrouwers en Marc Ruys hun inzichten met u. We starten met het thema betrokkenheid en de correlatie met hoe goed mensen zich voelen op het werk.

Veiligheid

19/07/2016

Reach-deadline 2018: praktijkgids voor kmo’s en REACH-coördinatoren

Op 31 mei 2018 valt de laatste REACH-registratiedeadline. Deze datum is van toepassing voor bedrijven die chemische stoffen vervaardigen of importeren in kleine volumes, tussen 1 en 100 ton per jaar. Om op de markt te blijven moeten deze stoffen geregistreerd worden. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen heeft nu een gids ter beschikking gesteld over het samenstellen van het technisch dossier voor de registratie. De handleiding is niet gericht naar experten of consultants, maar naar de mensen in kleine en middelgrote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het REACH-proces. 

19/05/2014

Meerderheid Belgen wil dringende aanpak van klimaatverandering

De resultaten van de derde nationale klimaatenquête (na 2005 en 2009) zijn bekend. Hieruit blijkt o.a. dat de meeste Belgen klimaatverandering een probleem vinden dat dringend aangepakt moet worden. Burgers maken ook steeds meer gebruik van overheidssteun voor energiebesparende maatregelen. Ze zijn te vinden voor een geleidelijke omschakeling naar een koolstofarme economie en maatschappij en verwachten ook grotere inspanningen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan.

15/05/2014

14 vernieuwende projecten voor materialenbeheer krijgen subsidie

FDME-logoHet ‘Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer’ ondersteunt vernieuwende projecten die Vlamingen duurzamer leren omgaan met materialen en energie. Het fonds maakte vandaag de laureaten van de achtste projectoproep bekend. 14 projecten zullen steun ontvangen voor een bedrag van 147.900 euro (projecten met bovenlokale focus) of 20.000 euro (kleinschalige projecten).De subsidies worden toegekend aan projecten met oog voor innovatie, duurzaamheid en gedragsverandering, over heel Vlaanderen.

9/05/2014

Eenmalige subsidie voor gemeenten die vergunningenregister RO verder digitaliseren

Gemeenten die de informatie uit hun vergunningenregister digitaal uitwisselen met het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) van het Vlaams Gewest, hebben recht op een subsidie van minstens 7.500 euro. De vergoeding is eenmalig en bedoeld voor “de noodzakelijke investeringen met het oog op de digitale behandeling en verwerking, en de uitwisseling van dossiers via het omgevingsloket of zijn uitwisselingsplatform”.

14/04/2014

Jos Delbeke: "Kosten klimaatbeheersing zijn nu nog beheersbaar, maar..."

Volgens Jos Delbeke, klimaatambtenaar bij de Europese Commissie, is het nu het moment om te investeren in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Later zal de kostprijs veel hoger uitvallen, waarschuwt hij. Het derde Klimaatrapport van de speciale commissie van de Verenigde Naties, dat dit weekend in Berlijn is voorgesteld, heeft een duidelijke doelstelling: de opwarming van de aarde moet tegen 2100 beperkt worden tot twee graden Celsius extra en niet meer.

31/03/2014

VN-klimaatrapport: wereld is slecht voorbereid op vele nieuwe bedreigingen

Een antwoord bieden op de klimaatverandering, betekent keuzes maken in een veranderende wereld. De aard van de risico’s die gepaard gaan met de klimaatverandering wordt steeds duidelijker, hoewel de klimaatverandering ook verrassingen zal blijven meebrengen. Dit staat te lezen in een gepubliceerd rapport van het VN-klimaatpanel IPPC. Het rapport besluit dat de wereld slecht is voorbereid op vele nieuwe bedreigingen.

24/03/2014

Geen groenestroomcertificaten voor Max Green van Electrabel

Volgens de Bond Beter Leefmilieu mag Electrabel geen groenestroomcertificaten meer krijgen voor het verbranden van houtpellets in haar elektriciteitscentrale Max Green. Omdat de federaties voor de hout- en papiersector (Fedustria en Cobelpa) niet langer verklaren dat ze het hout dat Electrabel verbrandt niet nodig hebben als grondstof, is er geen juridische grond meer om de certificaten aan de Max Green-centrale toe te kennen. Bond Beter Leefmilieu vraagt daarom om geen groenestroomcertificaten meer toe te kennen aan Max Green. Bovendien gebruikt Electrabel houtpellets die gemaakt zijn van volledige bomen, en niet van enkel schors, fijn stof, fijn snoeihout, kleine twijgen of stronken (zoals normaal moet voor biomassacentrales).

20/03/2014

Opleiding milieuaansprakelijkheid: de impact van milieuschade op uw organisatie

De Europese Richtlijn betreffende Milieuaansprakelijkheid voor het voorkomen en herstellen van milieuschade zal heel wat veranderen in de manier waarop bedrijven en organisaties zich hierop moeten voorbereiden, en hoe ze moeten reageren bij milieuschade. Kluwer Opleidingen organiseert op 24 april een studiedag over het beperken van de impact van milieuschade, het identificeren van de risico's en de organisatie van de juiste juridische maatregelen.

Milieu

Elektriciteit