Arbeidsveiligheid op schepen kan beter

Vakbond ACV Trancom waarschuwt voor de veiligheidsrisico’s op schepen. In een periode van drie maanden vonden er drie ernstige incidenten en meerdere ernstige arbeidsongevallen plaats. Meer bepaald gaat het over intoxicatie door gevaarlijke benzeenhoudende gassen aan boord van schepen.

ACV Transcom maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid en het welzijn van werknemers aan boord van schepen op onze waterwegen en op de Noordzee. Volgens hen zijn er te weinig middelen voor de havenstaatcontrole, die de buitenlandse schepen in onze havens controleert. Bovendien is de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO) nog niet volledig opgestart. ACV Transcom wijt de incidenten en ongevallen deels aan de besparingen bij openbare diensten.  

Ieder jaar vinden er tussen de 5 en 12 ongevallen en incidenten plaats met schepen onder Belgische vlag. Op Belgische wateren zijn er jaarlijks gemiddeld 60 tot 70 ongevallen en incidenten.

Zorgwekkend is dat er op drie maanden tijd drie incidenten plaatsvonden met de benzeenhoudende dampen, die als zware arbeidsongevallen worden beschouwd:

  • 25 mei 2015: Bomar Mercury (die op 20 juli 2015 een gelijkaardig voorval had in de haven van Rotterdam)
  • 23 augustus 2015: North Sea Beta
  • 31 augustus 2015: Stoc Marcia

Dit zijn de voorvallen die gemeld werden door het personeel van de Maritieme Dienst en Kust, dat getroffen was door het inademen van deze schadelijke dampen. Vermoedelijk vonden er nog meer, niet-gemelde incidenten plaats.

ACV Transcom klopte aan bij de bevoegde minister Galant en staatssecretaris Tommelein. De overheid blijft volgens hen bij een aantal zaken in gebreke om de veiligheid en de opvolging beter te laten verlopen. Zij dringen dan ook aan op een versterking van de diensten van de havenstaatcontrole en het bijsturen van de arbeidsvoorwaarden m.b.t. extra prestaties. Ook een degelijke opstart van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen is wenselijk. 

Meer info op senTRAL: Veiligheid en gezondheid aan boord van vissersvaartuigen (In de praktijk)
 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid