Explosie van industriële oven in VS: lessons learned

Zodiac Cabin & Structures (Washington, VS), een producent van vliegtuiginterieur, is veroordeeld voor het schenden van de arbeidsveiligheid en gezondheidsregels. Een van de industriële ovens explodeerde. Washington’s Department of Labor & Industries (L&I) doet na een onderzoek van 6 maanden een uitspraak over hoe het ongeval voorkomen kon worden.


Ongeval

In juli 2015 explodeerde een oven op een van de sites van Zodiac, op de afdeling koolstofvezelproductie. Zeventien medewerkers raakten gewond.
 

Voorafgaande incidenten en oorzaken

L&I concludeert dat de explosie vermeden kon worden als Zodiac de verplichte veiligheidsvergrendelingen had gebruikt. Nochtans beschikte het bedrijf over een rapport waarin stond dat de vergrendeling noodzakelijk was om het veilig gebruik ervan te kunnen garanderen.

Ontvlambare harsen sijpelden al verschillende keren door de oven voordat de explosie plaatsvond. Elf dagen voor het ongeval, werd de fabriek geëvacueerd wegens explosiegevaar veroorzaakt door het vrijkomen van brandbare dampen.

Zodiac had deze incidenten kunnen voorkomen door effectieve controleprocedures te voorzien ter bescherming van medewerkers die de oven moesten betreden. Bovendien is de oven een besloten ruimte. Er werden geen maatregelen getroffen om te voorkomen dat medewerkers in de oven zouden stikken of blootgesteld werden aan giftige dampen.

L&I stelde daarnaast vast dat de medewerkers schadelijke dampen ingeademd hebben, o.a. van formaldehyde.
 

Veroordeling

L&I veroordeelt de werkgever voor 17 opzettelijke schendingen. Zodiac heeft immers 17 medewerkers bewust en opzettelijk blootgesteld aan een risico op zeer ernstige verwondingen. Het onderzoek wees uit dat er defecte apparatuur werd gebruikt en dat er geen veiligheidsprocedures voorhanden waren voor het werken met ontvlambare materialen in de oven.
“Indien deze explosie had plaatsgevonden tijdens de daguren, dan zouden er nog meer slachtoffers en mogelijk doden gevallen zijn. Zodiac heeft bewust 17 levens op het spel gezet, want het ongeval was voorspelbaar en vermijdbaar.” Aldus Anne Soiza van L&I.

L&I beschouwt Zodiac als een zware overtreder van de veiligheids- en gezondheidsregels en zal in de toekomst controleren of het bedrijf een gepast preventiebeleid implementeert.


 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid