Gezondheid op het werk: zes uitdagingen in 2015

Gezondheid op het werk krijgt steeds meer de prioriteit bij werkgevers. Het lijkt er op dat deze trend zich in zal verder zetten in 2015. Enterprise Health formuleert zes uitdagingen en mogelijke oplossingen voor het nieuwe jaar.

1. Stress, een wereldwijde uitdaging

De moeilijke economische situatie van vandaag de dag brengt een verhoogde werkstress met zich mee. Als gevolg daarvan worden werkgevers geconfronteerd met de uitdagingen om stress aan te pakken. Stress kan immers invloed hebben op het welzijn van de werknemers en op hun productiviteit. Daarom wordt verwacht dat werkgevers zich ook dit jaar steeds meer zullen inzetten voor gezondheidsprogramma’s die werknemers helpen om met werkstress om te gaan.

2. Diabetes en de invloed op werkactiviteiten

Diabetes type 2 komt meer voor dan vroeger, ook bij jongere werknemers. CDC formuleert enkele maatregelen die werkgevers kunnen treffen om dit probleem tegen te gaan:
  • voer gezondheidsenquêtes uit om de situatie in het eigen bedrijf te kunnen inschatten;
  • geef werknemers de kans om deel te nemen aan veelzijdige levensstijlprogramma’s die een gezonder leven promoten;
  • informeer en sensibiliseer werknemers over het vermijden van en omgaan met diabetes;
  • voorzie een persoon waar werknemers terechtkunnen met hun vragen.

3. Vergrijzing, ook op de werkvloer

Onderzoekers van CDC verwachten dat meer dan 75% van de 55-plus werknemers in de VS te maken zullen krijgen met minstens een chronisch gezondheidsprobleem dat de werkactiviteit beïnvloedt. Diabetes type twee komt bijvoorbeeld ook bij deze leeftijdsgroep frequent voor. Werkgevers staan dus voor de uitdaging om preventiemaatregelen op te stellen die oudere werknemers toelaten om voor langere tijd hun werk uit te blijven voeren.

4. Gezondheid en veiligheid voor tijdelijke werkkrachten

Een andere groep die extra aandacht vereist, is het groeiend aantal tijdelijke werkkrachten. Zowel de uitzendbureaus als de werkgever moeten zich bewust zijn van hun gezondheids -en veiligheidsrisico’s. OSHA beveelt aangepaste training en risicocommunicatie voor tijdelijke werkkrachten sterk aan.

5. Gezond gedrag stimuleren

Hoe kunnen werkgevers hun werknemers effectief aanzetten tot een gezondere levensstijl? Uiteenlopende acties vormen een optie: sommige werkgevers willen met financiële incentives werken, anderen overwegen subtielere benaderingen. Enkele cases van gezondheidsacties kan u raadplegen op de website van The Advisory Board Company.   

6. Gezondheidsprogramma’s met bredere reikwijdte

Grotere bedrijven beschikken over meer middelen om gezondheidsprogramma’s in t voeren dan kmo’s. De overheden kunnen extra middelen voor de kleinste spelers voorzien om het verschil tussen grote en kleine ondernemingen weg te werken.


 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid