Hoe vroeger de pauze, hoe beter voor je gezondheid

Uit onderzoek aan de Amerikaanse Baylor University blijkt dat hoe vroeger op de dag werknemers pauze nemen, hoe beter dat is voor hun gezondheid. De onderzoekers stelden werknemers vragen over het hoe, wat en wanneer van hun pauze.
 
Vrij opmerkelijke uitkomst van het onderzoek: wanneer die medewerkers ervoor kozen om hun pauze vroeg te nemen, rapporteerden ze nadien minder gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, pijn in de onderrug en klachten aan de ogen.
 
Daarbij blijkt het niet zo veel uit te maken wat die werknemers precies doen tijdens de pauze. Dat mag dus ook gerust een vorm van werk zijn. Waar het om gaat, is dat het iets is dat hen niet is opgedragen. Een activiteit dus waar ze zelf voor hebben gekozen. Want dan is er sprake van ontspanning. 
 
Daarnaast bleek dat meerdere korte pauzes meer gezondheidsvoordeel opleveren dan één langere onderbreking. Dat pleit dus tegen die ene (lange) gezamenlijke lunch in de refter.

Meer info op senTRAL:
Werk- en rustzitplaatsen - Wettelijk kader en toepassingsgebied
 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid