Is zelfdoding op het werk een arbeidsongeval?

De weduwe van een arbeider die na zelfdoding op zijn werkplaats overleed, strijdt voor de erkenning van deze zelfdoding als arbeidsongeval. Wat zegt de wetgeving hierover?

De omstandigheden

Op 28 februari wordt in een productiebedrijf van textielvezels in Berck (Pas-de-Calais, Frankrijk) het lichaam van een productiearbeider aangetroffen in de loods waar hij werkte. Hij heeft zich opgehangen. Zijn weduwe beweert: ‘Hij werd al jaren gepest door één van zijn collega’s’. Ze heeft het over getreiter en bedreigingen, en legt uit dat hij zes maanden eerder een klacht wegens pesterijen had ingediend. Ze strijdt ook voor de erkenning van de zelfdoding als arbeidsongeval. In dat geval zou zij 60 % van het loon van haar echtgenoot en een rente voor haar minderjarige zoon kunnen krijgen.

Maar de onderzoekster die dit dossier voor de Sociale Zekerheid beheert, heeft deze kwalificering niet in aanmerking genomen: de zelfdoding zou volgens haar samenhangen met externe factoren. ‘En aangezien mijn echtgenoot zijn veiligheidsschoenen niet droeg, meent zij dat het niet gebeurde in het kader van zijn werk. Wat een onzin’, verzucht ze.
 

Wat zegt de wetgeving?

In de Franse wetgeving verduidelijkt artikel L431-1 van de Code de la sécurité sociale: ‘Wordt als een arbeidsongeval beschouwd, ongeacht de oorzaak,  het ongeval dat gebeurt door of naar aanleiding van het werk’. Volgens de website ‘ Souffrance et travail’  is de werkgever, indien de zelfdoding gebeurde op de werkvloer en tijdens de werktijd, in elk geval verplicht dit aan te geven en bestaat er een ‘vermoeden van toerekenbaarheid’, d.w.z. dat aangenomen wordt dat de zelfdoding een beroepsmatige oorzaak heeft, tenzij het bewijs van het tegendeel wordt geleverd.  
 
In België moet verwezen worden naar artikel 48 van de wet betreffende de arbeidsongevallen: ‘De bij deze wet bepaalde vergoedingen zijn niet verschuldigd, wanneer het ongeval door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt. Geen vergoeding is verschuldigd aan diegene van de rechthebbenden die het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt’.

Volgens een arrest van het Arbeidshof van Bergen moet de rechter bij elke daad met een connotatie van zelfdoding altijd onderzoeken of deze daad, rekening houdend met de psychische toestand van het slachtoffer, bewust gesteld werd. Wanneer de plotselinge aard van de gebeurtenis en het letsel zijn vastgesteld moet de verzekeraar het opzettelijk karakter van het ongeval aantonen. Nog altijd volgens het Arbeidshof in Bergen kan een zelfdoding die niet bewust gesteld werd dus een arbeidsongeval zijn; voor de erkenning van een dergelijke zelfdoding zijn professionals zoals psychologen en psychiaters bevoegd.
 

 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid