Jaarverslag 2015 EU-OSHA online

In zijn jaarverslag over 2015 presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de hoogtepunten van het jaar op het gebied van het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze werden gekenmerkt door enerzijds het anticiperen op en aanpassen aan veranderingen in de wereld van het werk, en anderzijds het aanpakken van de risico’s en het aangaan van de uitdagingen die uit deze veranderingen voortvloeien. Bovendien werd de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress!’ van EU-OSHA afgesloten.
 
Nieuwe en opkomende risico’s

2015 stond in het teken van verandering, zo benadrukt directeur van EU-OSHA, Christa Sedlatschek. Er dienen zich steeds weer nieuwe uitdagingen en risico’s aan. In dit verband heeft EU-OSHA in 2015 overzichtsartikelen door deskundigen gepubliceerd over nieuwe en opkomende risico’s en de impact ervan op de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW): crowdsourcing,prestatiebevorderende middelen en robottechnologie

Voor een van de vlaggenschipprojecten van EU-OSHA, de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener), was het een belangrijk jaar. Uit de bevindingen van Esener-2 blijkt dat de meest voorkomende risico’s op werkplekken in Europa psychosociale risico’s zijn en risico’s in verband met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Esener-2 bevestigt bovendien het belang van risicobeoordeling voor het aanpakken van risico’s. Deze bevindingen zijn nu eenvoudig te verkennen met behulp van EU-OSHA’s nieuwe online interactieve enquêtedashboard.
 
Veiligheid en gezondheid van oudere werknemers - OiRA

In september 2015 werden de voornaamste bevindingen van het belangwekkende pilotproject van EU-OSHA ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd’ over de veiligheid en gezondheid van oudere werknemers gepresenteerd. 

De resultaten van de evaluatie van het OiRA-project van EU-OSHA voor online interactieve risicobeoordeling lieten zien dat belanghebbenden erg tevreden zijn met de wijze waarop dit project zich ontwikkelt. Eind 2015 waren er 86 OiRA-tools en waren er nog eens 30 in ontwikkeling. Bovendien werd er een nieuwe gebruikersinterface gelanceerd, OiRA 2.0, ter verbetering van het gebruiksgemak. Het OiRA-project eindigde het jaar in stijl toen het in november in het kader van de awards voor de Europese publieke sector een certificaat voor beste praktijken in de wacht sleepte.
 
Gezond werk is werk zonder stress! 

In november vond in Bilbao de topbijeenkomst ‘Een gezonde werkplek’ plaats ter afsluiting van de campagne Gezond werk is werk zonder stress!. De top werd opgedragen aan dr. Eusebio Rial González (1966-2014). Er kwamen meer dan 300 deelnemers op af, waaronder VGW-professionals, beleidsmakers en besluitvormers.
 
Goede prestaties EU-OSHA 

De kernprestatie-indicatoren geven een overzicht van de prestaties van EU-OSHA in 2015 ten opzichte van zijn doelstellingen. Hieruit valt af te lezen dat 92% van de belanghebbenden verklaart door EU-OSHA geproduceerde informatie te hebben gebruikt: 48% voor de uitwisseling van informatie, 39% voor het maken van beleid en het treffen van maatregelen op bedrijfsniveau, 38% voor verdere verspreiding en 37% voor nader onderzoek. De goede prestaties van het Agentschap kwamen ook naar voren uit de resultaten van de evaluatie van de campagne voor een gezonde werkplek 2012-2013 ‘Samen sterk voor preventie’ en de analyse van de OiRA-enquête.
 
Tot slot werden in 2015 een nieuwe EU-OSHA-website en een vernieuwde Napo -website gelanceerd. 
 
U kan het volledige jaarverslag bekijken op de website van EU-OSHA (Engels). Daarnaast is er ook een samenvatting beschikbaar in verschillende talen.
 
 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid