Lunchwebinar over strafrechtelijke aansprakelijkheid

 Volgende maandag, 3 oktober, kunnen senTRAL-abonnees een Lunch & Learn-webinar volgen over de gewijzigde aansprakelijkheid in het kader van art. 128 in het Sociaal Strafwetboek.

(Sofie Heyndrickx)

Wat als… er in uw onderneming een arbeidsongeval plaatsvindt? Kunt u hiervoor zelf strafrechtelijk worden aangesproken? Wat is er op dit vlak veranderd sinds mei 2016? Sofie Heyndrickx, advocate bij Crivits & Persyn, komt de wijzigingen terzake in het Sociaal Strafwetboek uitleggen.

Om dit webinar te volgen dient u vooraf te registreren. We starten om 12:30 u. precies; senTRAL-abonnees kunnen inloggen vanaf 12 uur. Wie na afloop twee vragen beantwoordt kan een opleidingscertificaat krijgen.

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid