Nanomaterialen: een schema om de blootstelling te beoordelen

Onderzoekers uit Quebec ontwierpen een beoordelingsschema voor de blootstelling aan nanomaterialen om na te gaan hoe die veilig gehanteerd kunnen worden.

"Verantwoordelijken uit de industrie en gezondheidsspecialisten hebben verschillende opvattingen over de veiligheidsprogramma's die het gebruik van nanomaterialen in goede banen moeten leiden. Over de gevaren van deze nieuwe technologie voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers is in ieder geval nog niet veel informatie beschikbaar."
 
Dit is het uitgangspunt van een nieuwe studie van het preventie-instituut IRSST uit Quebec. De auteurs pleiten voor overleg tussen industriëlen en risicobeoordelaars om een geïntegreerde methodologie voor het veilige ontwerp van nanomaterialen te ontwikkelen.
 
Diverse studies tonen aan dat nanodeeltjes, wegens hun zeer kleine afmetingen, een bijzondere biologische reactiviteit vertonen en in dat opzicht verschillen van grotere deeltjes met dezelfde chemische samenstelling. Het algemene doel van dit project was het ontwerp van een schema om de blootstelling aan nanomaterialen te beoordelen, zodat die veilig kunnen worden gehanteerd. In nanomaterialen gespecialiseerde ondernemingen uit Quebec en Europa hebben hieraan meegewerkt.
 
In 1983 introduceerde de Amerikaanse National Research Council (NRC) een model om de gezondheidsrisico's van chemische stoffen te beoordelen, dat volgens een literatuurstudie de beste methodologie biedt op dit vlak. Op basis van de diverse voorgestelde fasen werkte men een beslissingsrooster uit dat kan worden toegepast op nanotechnologieën. Dit rooster werd door industriëlen uit de sector gevalideerd en op twee internationale congressen voorgesteld om het te laten beoordelen door collega's. In aansluiting op die evaluatie werden kleine wijzigingen doorgevoerd.
 
De studie bevat onder meer een blokschema om de gezondheidsrisico's van nanomaterialen te beoordelen.
 
Het rooster zelf voorziet in verschillende fasen.
- Voorlopige beoordeling van de blootstelling: wetenschappelijke en technische informatie, kenmerken van nanomaterialen, analyse van de productieprocessen, onderzoek van de werkposten, analyse van de afgewerkte producten.
- Karakterisering van de blootstelling: metrologie van de nano-aerosols, fysisch-chemische analyse, toxicologische beoordeling
- Karakterisering van het risico: beoordeling van de gezondheidsrisico's.
- Presentatie van de resultaten

In dit stadium moeten nog de chemische en biologische karakteriseringstests worden gekozen om het rooster te standaardiseren. "Dankzij dit werk kon echter al een beoordelingsinstrument worden ontwikkeld dat chemische kenmerken zoals de reactiviteit van nanodeeltjes en de wisselwerking tussen nanodeeltjes en biologisch materiaal integreert. Dit kan als basis dienen om een gebruikslimiet te bepalen voor een beoordeeld type van nanodeeltjes."
 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid