Nieuw NAVB-dossier: Veiligheid op de openbare weg

Om de veiligheid op de weg te verzekeren, bestaat reglementering over de te volgen verkeersregels, de technische eisen voor voertuigen, de verkeerssignalisatie, de eisen voor de bestuurders, enz. In een poging een duidelijk overzicht te geven van dit complexe geheel, heeft het NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf) een nieuw dossier uitgegeven "Veiligheid op de openbare weg”. De inhoud van het dossier is beperkt tot de basisprincipes die opgenomen zijn in de wetgeving, zonder in te gaan op alle details.

Volgende thema’s werden geselecteerd om verder uit te werken in het dossier:

 • Bouwactiviteiten en verkeersveiligheid;
 • Verkeer en de veiligheid van wegenwerkers;
 • Mobiliteit en verkeer als oorzaak van psychosociale belasting.

In de eerste hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de technische en organisatorische bepalingen om de verkeersveiligheid en de veiligheid bij transportactiviteiten te verbeteren. Hiertoe behoren niet alleen het transport van bouwmaterialen, maar ook het vervoer van werknemers en de verplaatsingen van machines. Na een eerste inleidend hoofdstuk, bespreekt hoofdstuk 2 de bestaande reglementering. Welk rijbewijs heeft u bijvoorbeeld nodig (hoofdstuk 2.5), of wat zijn de technische eisen voor voertuigen op de weg (hoofdstuk 2.6). Hoofdstuk 3 legt dan weer de nadruk op uitzonderlijk vervoer.

Bij het leveren van bouwmaterialen op de bouwplaats kan het verkeer op de openbare weg regelmatig gehinderd worden, zowel door vrachtwagens die tijdens het lossen geheel of gedeeltelijk op de openbare weg blijven staan als door werknemers die moeten zorgen voor het aanslaan van de lasten en door hefwerktuigen die worden ingezet om de lading te lossen. Het vierde hoofdstuk gaat over de signalisatie van verkeershinder op de openbare weg. Ook de rol van de veiligheidscoördinator komt hier aan bod.

In de volgende hoofdstukken komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoofdstuk 5: Gemengd transport en vervoer van gevaarlijke producten;
 • Hoofdstuk 6: Transport van goederen voor rekening van derden;
 • Hoofdstuk 7: Persoonlijke documenten en boorddocumenten;
 • Hoofdstuk 8: Vakbekwaamheid van vrachtwagenbestuurders;
 • Hoofdstuk 9: Mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding;
 • Hoofdstuk 10: Vervoer van personen - rijbewijs en medische schifting;
 • Hoofdstuk 11: Rij- en rusttijden/medische schifting/gezondheidstoezicht;
 • Hoofdstuk 12: Gemende activiteiten;
 • Hoofdstuk 13: De fysieke gesteldheid van de bestuurder (stress, alcohol, aandacht achter het stuur).

U kan het dossier bekijken op de website van het NAVB.
  

 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid