Personeelsverloop in 2015 lager dan ooit!

De mobiliteit op de arbeidsmarkt lijkt stil te vallen. In 2015 veranderde slechts 16% van de werknemers van werkgever. In 2014 was dit nog meer dan één op de vijf. Dat blijkt uit onderzoek van Securex. Volgens het HR-bedrijf is het totaal aan personeelsverloop sinds 2007 nog nooit zo diep gezakt. 
 
In het onderzoek, dat loopt sinds 2007, maakt Securex onderscheid tussen vrijwillig en niet-vrijwillig personeelsverloop. In beide subcategorieën stellen ze een daling vast. Zo koos in 2014 iets meer dan 7% van de werknemers zélf voor vertrek, ten opzichte van 5% in 2015. Het percentage onvrijwillige ontslagen daalde sinds 2014 van ongeveer 14% naar iets meer dan 10%.

Oorzaken

De verklaring ligt grotendeels bij de vergrijzing van de beroepsbevolking, maar ook bij de werknemers met een vast contract die zelf steeds minder initiatief nemen om van werkgever te veranderen. Andere factoren die meespelen zijn de verhoging van de pensioenleeftijd en het wegvallen van het brugpensioen. Het aflopen van tijdelijke contracten wordt één van de belangrijkste drivers van het totale personeelsverloop in België.
Daarnaast zouden werknemers onzeker zijn over of ze beter af zijn bij een nieuwe werkgever en vrezen ze voor langdurige werkeloosheid, zegt Fons Leroy, bestuurder van de Vlaamse Dienst van Arbeidsbemiddeling. ‘Er zijn veel vacatures in bepaalde sectoren, maar daar zouden ze pas aan de slag kunnen na een lange herscholing.’

Vertrek door intemming

Securex wijst erop dat veel van de werknemers die op eigen initiatief vertrekken waarschijnlijk weggaan omdat hun werkgever niet wil ingaan op zijn vraag naar aangepaste arbeidsvoorwaarden. Daarnaast gaat het om veel gevallen simpelweg om een beëindiging van een tijdelijk contract, waardoor er sprake is van een wederzijds akkoord.
 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid