Veiligheid robots onder de loep na ongeval bij Volkswagen

Robots zijn een goede vervanging voor mensen bij werk dat gevaarlijk, zwaar of monotoon is. Maar nu een robot een technicus in een Duitse Volkswagenfabriek heeft gedood rijst de vraag: hoe veilig zijn robots op de werkvloer?

Massa mediabelangstelling

Begin juli 2015 berichtte de pers massaal over het ongeluk in de Duitse Volkswagenfabriek. Een arbeider kwam om nadat een robot in het bedrijf hem vastgreep en hem tegen een metalen plaat sloeg. 
 
Maar critici nuanceren het gevaar van robots op de werkvloer:  “Als de kop van dit verhaal was geweest: ‘Volkswagen-werknemer gedood door arbeidsongeval’ zou de media-aandacht voor dit ongeval vermoedelijk veel kleiner geweest zijn. Maar zodra het woord ‘robot’ viel, kenden we plotseling allemaal motieven, intenties, houdingen en emoties toe aan deze machine,” aldus blogger Jason Torchinsky. 
 
De Robotic Industries Association (RIA) stelde zich de vraag hoe het ongeluk in Duitsland de veiligheid van industriële robots zal beïnvloeden. Ook RIA stelt dat de veiligheidsproblemen met robots tot nu toe relatief gering bleven. Tussen 2005 en 2012 zijn er in Duitsland gemiddeld drie tot vijftien ernstige ongelukken gebeurd waarbij industriële robots betrokken waren. In de VS ligt dat aantal lager, stelt RIA. Hier zorgen industriële robots jaarlijks gemiddeld voor één dodelijk arbeidsongeval.

Veiligheidsnormen

Volgens de Amerikaanse arbeidsinspectie OSHA gaat het vooral mis buiten de routinehandelingen: tijdens programmering, onderhoud, opbouw en aanpassing of het testen van de robots. 
 
Het gebruik van industriële machines op de werkvloer, houdt risico’s in. En dat is niet anders voor het gebruik van robots als arbeidsmiddel. Er bestaat dan ook een internationale norm voor het werken met industriële robots:  EN-NEN-ISO 10218-1. Deze norm gaat in op de risico’s en stelt eisen aan een veilig ontwerp, de beveiliging en instructies voor de mensen die er mee moeten werken.
 
Meer info op senTRAL:
Wat met welzijn als robots deel van werk overnemen? (nieuws, 16‑02‑2015) 
 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid