Word een Healthy Workplaces for All Ages Campaign-partner

Tegen 2030 maken werknemers tussen 55-64 jaar 30 % of meer van de Europese beroepsbevolking uit. De pensioengerechtigde leeftijd stijgt in heel wat lidstaten en veel werknemers kijken op naar een langere carrière. Daarom moeten inspanningen gedaan worden voor veiligere en gezondere werkcondities doorheen de volledige loopbaan. Daarom promoot het Europese “Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014–2020” goede praktijken en wil het de beroepsveiligheid en -gezondheid van alle werknemers verbeteren. Onder meer met de "Healty Workplace for All Ages Campaign".

Dit zijn de uitdagingen:

  • langer werken = langere blootstelling aan risico’s;
  • er zullen meer werknemers zijn met chronische gezondheidsproblemen en bijzondere behoeften;
  • oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde veiligheids- en gezondheidsissues;
  • discriminatie op basis van leeftijd;
  • preventie van werkonbekwaamheid en aandacht voor hertewerkstelling en terugkeer naar de arbeidsmarkt; en
  • beroepsgebonden werkfactoren zullen meer in rekening gebracht moeten worden (bv. beroepsziekten, zwaar werk en atypische werkuren).
Wil uw organisatie haar verantwoordelijkheid in veiligheid en gezondheid op het werk in de verf zetten? Word dan partner voor de “Healthy Workplaces for All Ages”-campagne.

Deelname kan tot 30 september 2016.

Lees meer…

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid