(Verplichte) Energieaudit

Analyse van het bestaande energieverbruik bij bedrijven en het formuleren van maatregelen ter optimalisatie. Wettelijk verplicht voor 1/12/2015.

Meer weten over de verschillende stappen van een (verplichte) energieaudit?  Bekijk ons gratis webinar of lees de gratis whitepaper.  

 

Meer info?

Meer info

  • U beheerst uw energiekosten die vaak een sluimerende kost zijn
  • U maakt uw medewerkers bewust om rationeler om te gaan met energie
  • U wil in orde zijn met de strengere verplichtingen vanuit de Vlarem III wetgeving 
  • U wil pro-actief zijn op het stringentere beleid op vlak van energie en milieu dat Europa voert.

             

 • Wat houdt het in?

  Wettelijke verplichting vóór 1/12/2015

  Sinds Vlarem III is een energieaudit verplicht voor grote ondernemingen (meer dan 250 werknemers of meer dan 50 miljoen euro jaaromzet én meer dan 43 miljoen euro jaarlijks balanstotaal).  Deze energieaudit moet daarna elke vier jaar opnieuw uitgevoerd worden. 

  Een (verplichte) energieaudit bestaat enerzijds uit een analyse van het bestaande energieverbruik bij bedrijven en anderzijds uit het formuleren van maateregelen ter optimalisatie. 

  Fase 1 : Huidig verbruik in kaart brengen

  • actuele & gemeten, operationele gegevens betreffende het energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen;
  • gedetailleerd overzicht van het energieverbruik-profiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer;

  Fase 2 : Energie-efficiente maatregelen 

  • analyse van de levenscycluskosten om rekening te houden met lange termijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en discontopercentages;
  • audit om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en daaruit volgend een betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering. 

  Fase 3 : Uitbreiding audit (optioneel)

  • mogelijkheid tot gedetailleerde en gevalideerde berekeningen voor de voorgestelde maatregelen, zodat duidelijke informatie over potentiële besparingen wordt verstrekt.

  Plan van aanpak

  1.      Meeting en rondgang door de installaties

  2.      Analyse gegevens en uitwerking voorstellen

          voor energiebesparing

  3.      Opstellen rapport met analyse en voorstellen

  4.      Bespreking rapport

  5.      input in webapplicatie van VEA

 • Resultaat

  • U bespaart op de kosten van uw energiefactuur (tussen 10 à 25%)
  • U heeft een goed inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf
  • U voldoet aan de nieuwe wettelijke VlaremIII verplichting