De juiste kennis bij de juiste personen

Verifield HSE Software centraliseert al uw HSE-informatie op één centrale plaats. Deze kennisdeling bevordert het samenwerken aan veiligheid en milieu. U hebt één tool voor het uitvoeren van audits en het opvolgen van incidenten. Daarbij bevat Verifield op maat van uw bedrijf de actuele wetgeving en legal compliance vragen. Zo weet u op elk moment aan welke eisen u moet voldoen en plant u op basis hiervan uw evaluaties en opvolging. Verifield is online software (Saas) waardoor u op elk moment van op elke locatie toegang hebt tot alle informatie.

Behoud altijd en overal de controle

Verifield HSE Software staat garant voor een uniforme registratie van incidenten en de uitvoering van audits. Hierdoor komt u tot een krachtig en gestructureerd HSE-beleid wat leidt tot sterke leerprocessen en een doeltreffende preventie. Taken en verantwoordelijkheden worden automatisch of manueel toegewezen. Bovendien hebt u een volledige controle over en een overzicht van alle to do’s die volgen uit een incident of audit.

Maak snel specifieke rapporten op

Via de software maakt u in een handomdraai rapporten en analyses op voor het management, interne betrokkenen en andere externe partijen. Om snel en eenvoudig te voldoen aan de formele rapportageplichten, bevat de software handige modellen en officiële formulieren. Bovendien heeft elke gebruiker persoonlijke dashboards zodat hij of zij in één oogopslag een overzicht heeft van de stand van zaken van alle relevante elementen.

Modules
 • Verifield Audit Management

   

  Verifield HSE Software ondersteunt u bij het plannen, voorbereiden en uitvoeren van audits. De software bevat een up-to-date wetgevingsregister en vragenlijsten op maat van uw bedrijf. Ook voor de uiteindelijke verwerking van de audits biedt de software tal van mogelijkheden. De te nemen maatregelen vormt u eenvoudig om in heldere actieplannen.

   

  Meer weten
 • Verifield Incident Management

   

  Deze module richt zich allereerst op een eenvoudige en uniforme registratie van gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen. Vervolgens omvat de module een geautomatiseerde opvolging, verwerking en toewijzing van de lopende incidenten.

   

   

  Meer weten
 • Verifield Legal Register

   

  U kan eender waar en wanneer een up-to-date wetgevingsregister op maat van uw organisatie bekijken.

  Aan dat register zijn praktische checkvragen gekoppeld waarmee u uw conformiteit aan de wetgeving kan checken.

  We verwittigen u per mail wanneer er relevante wijzigingen zijn voor u.

  Meer weten
 • Verifield Action Management

   

  Wijs automatisch taken toe aan verschillende diensten en/of personen. Laat Verifield in uw plaats de vooruitgang opvolgen.

  U behoudt de controle en een duidelijk overzicht van de stand van zaken en alle nog uit te voeren acties.

   

  Meer weten

Voordelen

 • Zekerheid door automatische opvolging van taken

  De module Action Management vormt de drijvende kracht achter de software. Elke typegebruiker heeft zijn eigen rollen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Gebruikers wisselen onderling taken uit met een bijhorende timing. Bij elk incident of een ontvangen taak krijgt u een verwittiging per e-mail. Elke gebruiker heeft zijn persoonlijk takenoverzicht.

 • Volledig op maat van uw bedrijf

  We configureren en implementeren Verifield HSE Software op maat van uw organisatiestructuur en de verschillende rollen die in uw organisatie bestaan. Zo passen we alle softwaretemplates aan, laden we de werknemerslijsten en de organisatiestructuur op, bereiden we specifieke rapporten voor en bezorgen we u een wetgevingsregister op maat. Tenslotte leiden we u en uw medewerkers op.

 • Tijdswinst door efficiëntie

  Dankzij de eenvoudige online registratieformulieren en de apps voor tablets verrichten u en uw medewerkers tal van taken op locatie. Deze uniforme registratie leidt, in combinatie met het actueel wetgevingsregister en de bijhorende praktijkinformatie, sneller tot rapporten en bijhorende conclusies. Dit alles geeft u meer tijd om het HSE-beleid effectief te implementeren op de werkvloer.