• Snelle en correcte berekeningen voor boedelverdeling

  Een boedelverdeling van de huwgemeenschap kan snel complex worden met eigen goederen, vastgoed, roerende goederen, aandelen, levensverzekeringen, enz. Op dat moment komt het er niet alleen op aan om de juiste gegevens in te voeren – u moet ook de correcte berekeningsvoet hanteren. En precies weten welke elementen al dan niet meegerekend worden.

  Divide helpt u bij het opstellen van die verdeling van de huwgemeenschap. De tool wijst u voortdurend op de relevante onderdelen van de berekening, mét verwijzing naar de correcte rechtsgrond. Zo maakt u uw berekeningen sneller én correcter.

  Bovendien is Divide gebaseerd op de praktische overwegingen en het waardevolle advies van prof. Dr. Hélène Casman, dè Belgische autoriteit op het vlak van boedelscheiding. En dat in samenwerking met Meester Kris Wellekens, mede-oprichter van ADVOPLUS Advocaten en advocaat aan de Gentse balie.

 • Directe koppeling met rechtsbronnen

  Divide reikt u altijd de relevante juridische basis aan voor elk onderdeel in de berekening. Bovendien krijgt u op dat moment ook nuttige verwijzingen naar artikels en commentaren van specialisten terzake. Zelfs relevante rechtspraak is maar één klik verwijderd. Divide is immers rechtstreeks verbonden met de bronnen in Jura.

  Zo hebt u op elk moment de correcte rechtsbron én alle achtergrondinformatie bij de hand. Precies wat u nodig hebt om uw berekening te verantwoorden en onderbouwen voor alle betrokken partijen.

 • Perfect overzicht van uw berekening van de vereffening en verdeling

  In Divide bouwt u een boedelscheiding logisch op – verdeelpost per verdeelpost. Dankzij de handige boomstructuur en de voorgemaakte invulvelden weet u zeker dat u alle onderdelen opneemt in de berekening.

  U behoudt onderweg ook altijd het overzicht. Divide laat u alle tussenstappen en onderdelen van de berekening zien. Zo schaaft u bij waar en wanneer u dat nodig vindt. En met één klik toont Divide u de stand van zaken en een korte samenvatting van uw werk.

 • Verdeelposten toevoegen

  Divide gidst u stap voor stap door de berekening van een boedelverdeling via een handige boomstructuur die geen onderdeel onbesproken laat. Maar natuurlijk krijgt u ook uitzonderlijke cases te verwerken waarbij u verder moet gaan dan de standaardberekeningen. U wilt dan bijvoorbeeld onderdelen of verdeelposten toevoegen en extra berekeningen maken? Uiteraard kan dat ook.

  Zo geeft Divide u het beste van twee werelden: de zekerheid dat u correct en volledig te werk gaat én de vrijheid om de boedelscheiding volledig naar uw hand te zetten.

 • Commentaar toevoegen per tussenstap

  Divide toont u niet alleen commentaar van specialisten – u krijgt zélf ook de kans om opmerkingen toe te voegen bij elke tussenstap in de berekening. Gebruik die vrijheid als geheugensteun voor uzelf, of als verduidelijking van de cijfers voor uw cliënten en hun advocaat.

  U kiest zelf welke commentaarvelden zichtbaar zijn in het finale rapport, en welke niet.

 • Scenario’s simuleren

  De kans dat uw verdeling van de huwgemeenschap van de eerste keer alle gegevens bevat én geaccepteerd wordt door de partijen, is klein. Gelukkig moet u niet telkens opnieuw beginnen. U kunt gewoon verder werken van uw eerdere berekening, en elke versie afzonderlijk opslaan.

  Beter nog: Divide is uitermate geschikt om snel simulaties uit te voeren van verschillende berekeningsmethoden. Zo kunt u meteen alle alternatieve mogelijkheden voorleggen aan uw cliënten.

 • Rapporten afdrukken

  Met één klik drukt Divide een helder en overzichtelijk rapport af van de gehele berekening, mét of zonder uw commentaar. Dat overzicht kunt u zo bij uw dossier voegen en doorspelen naar uw cliënten en hun advocaten.

Vergeet geen enkele verdeelpost

De boomstructuur van Divide gidst u stap voor stap door alle mogelijke verdeelposten voor de boedelverdeling: activa, passiva, vergoedingsrekening, beheersrekening, vereffeningskosten. U geeft er alle cijfers voor vastgoed en huisraad netjes in. En ziet niets over het hoofd.

Behoud altijd het overzicht

Met één klik op ‘samenvatting’ toont Divide alle openstaande verdeelposten. En met één klik op 'Staat van de vereffening’ krijgt u een eindresultaat te zien op basis van de ingevoerde gegevens.

Vul commentaar in

Bij elke tussenstap kunt u commentaar invoegen. U kiest zelf of u die informatie deelt met uw cliënten of niet.

Raadpleeg bronnen in Jura

Wilt u meer weten over de stand van het recht rond een specifieke verdeelpost? Dan klikt u probleemloos door naar Jura, waar u meteen alle relevante wetteksten, rechtspraak en rechtsleer voorgeschoteld krijgt.

Druk rapporten af met één klik

Uw berekening delen met uw cliënten en alle betrokken partijen, is eenvoudig. Divide tovert uw berekening om tot een helder gestructureerd en overzichtelijk rapport dat u zo in uw dossier kunt opnemen.

Bestel Divide

Berekeningstool  voor vereffening-verdeling bij echtscheiding 

Deze online calculatietool helpt u bij het opstellen van de verdeling van de huwgemeenschap. De tool wijst u voortdurend op de relevante onderdelen van de berekening, mét verwijzing naar de correcte rechtsgrond. Zo maakt u uw berekeningen sneller én correcter. Met Divide bespaart u veel tijd en kunt ook hogere tarieven  aanrekenen voor uw grondig onderbouwd advies.

Bestel Divide