• Complexe schadedossiers snel en efficiënt behandelen

  Zekerheid
  Met Repair werkt u automatisch met de juiste indicatieve tabellen, interestvoeten en kapitalisatietechnieken. Ook alle recente wetgeving en rechtspraak is verwerkt in uw calculatietool.

  Alle schadeposten
  U berekent alle schadeposten met Repair: voertuigschade, lichamelijk letsel (tijdelijke en blijvende invaliditeit) en schade door overlijden.

 • Stap voor stap naar een foutloos resultaat

  U slaat geen enkele stap over
  Een overzichtelijke boomstructuur, die rekening houdt met alle mogelijke calculatieposten, geeft u precies aan welke informatie u moet invoeren. Gevolg: uw voorstellen voor schadevergoeding, minnelijke regelingen, afrekeningen en dadingen zijn altijd correct.

  Repair rekent foutloos
  U vult de zaakspecifieke details in en Repair maakt zelf correcte, realistische berekeningen die veel kans maken voor de rechtbank of bij een minnelijke schikking.

 • De voordelen van een online tool

  Neem Repair mee naar uw cliënt
  Repair is een online calculatietool. Dat betekent dat u enkel uw computer en een internetverbinding nodig hebt om met Repair te werken.

  Alle recentste wijzigingen opgenomen
  U bent zeker dat u altijd met correcte gegevens en variabelen werkt. Een nieuwe versie van de indicatieve tabel of wettelijke interestvoet wordt onmiddellijk opgenomen in uw calculatietool.

 • 10 keer sneller schade berekenen

  Met Repair neemt u voorsprong
  Repair houdt voor de calculatie van schadevergoedingen en dadingvoorstellen rekening met argumenten en interpretaties uit tientallen standaardwerken over verzekeringen, schade en schadebegroting. U hoeft niets zelf uit te pluizen.

  U bespaart waardevolle tijd
  Repair neemt niet alleen uw rekenwerk uit handen. Dankzij de integratie van de indicatieve tabellen of kapitalisatietechnieken moet u enkel nog de cijfers en zaakspecifieke details ingeven.

 • Best case scenario, worst case scenario

  Onbeperkte mogelijkheden
  Met Repair behoudt u uw vrijheid. U kunt kiezen voor concrete of forfaitaire schadeberekeningen. En u kunt moeiteloos afwijken van de vooropgestelde bedragen uit de indicatieve tabel.

  Diverse scenario’s uitwerken
  Schade is een complex gegeven. Daarom berekent u met Repair hetzelfde schadegeval volgens diverse parameters. En zoekt u zo de ideale calculatie uit voor uw cliënt.

  Commentaren toevoegen
  Bij elke berekening kunt u per tussenstap commentaren schrijven en toevoegen. Die commentaren kunt u ook in uw finaal rapport opnemen.

 • Honderd procent veilig werken

  Unieke toegang
  Specifieke encryptie en een persoonlijke identificatiecode beschermen uw berekeningen en simulaties. Alleen u hebt toegang via een wachtwoord of via uw elektronische identiteitskaart.

  Berekeningen beveiligd doorsturen
  Ook uw berekeningen delen met de verzekeringsmaatschappij of de advocaat van de tegenpartij verloopt volledig veilig.

 • Dankzij rechstreekse linken naar rechtspraak en rechtsleer

  Repair houdt rekening met commentaren en updates uit rechtspraak en rechtsleer.

  Wilt u graag weten waarom bepaalde informatie noodzakelijk is voor uw berekening? Als u ook abonnee bent op Jura klikt u vanuit Repair rechtstreeks door naar de relevante wetteksten, rechtspraak en rechtsleer.

 • Een overzichtelijk eindresultaat

  Overtuigend eindrapport
  Repair ordent uw ingevoerde gegevens én het eindresultaat netjes in een Word- of een pdf-document. Handig om te verwerken in uw conclusies of minnelijke regelingen, om aan uw cliënt te tonen of voor te leggen aan de rechtbank of de tegenpartij.

  Tweetalig
  U kiest zelf de taal van uw rapporten. Rapporten afdrukken in het Frans of het Nederlands is altijd mogelijk, ongeacht de taal die u gebruikte voor de invoer van de gegevens.

Verlies geen enkele schadepost uit het oog

De boomstructuur aan de linkerkant gidst u stap voor stap door alle mogelijke schadeposten in uw dossier: zaakschade, letselschade, invaliditeit, gemaakte ziekenhuiskosten, ... U hebt zelfs de ruimte om vooraf betaalde voorschotten in te geven.

Behoud het overzicht via de handige samenvatting

Via de verdeelpost ‘Samenvatting’ in het linkermenu ziet u in één oogopslag hoe de posten zich tot elkaar verhouden, en welke informatie u nog moet invullen.

Voeg commentaren toe

Naast het ingeven van cijfergegevens heeft elke schadepost nog een commentaarveld waarin u extra uitleg kunt plaatsen over de ingevoerde gegevens. U kunt die commentaar ook markeren als vertrouwelijk zodat hij niet in uw rapporten verschijnt.

Eenvoudig simulaties maken met interestberekeningen

U kunt bij elk schadetotaal klikken op de knop ‘Interestberekeningen’ om de interestberekening te beïnvloeden. Voor elke schadepost kunt u de interestvoet en de startdatum van de berekening aanpassen. U ziet onmiddellijk het resultaat van uw wijziging.

Eenvoudig simulaties maken met kapitalisatieberekeningen

Voor toekomstige schade kan een kapitalisatieberekening worden uitgevoerd. Voor de kapitalisatieberekeningen worden de methoden ‘zekere annuïteiten’ en ‘lijfrente’ aangeboden. U hebt steeds de mogelijkheid om de simulatie te aanvaarden of verwerpen.

Heen en weer naar Jura zonder moeite

Repair toont in de rechterkolom geregeld links naar Jura-documenten. Bent u Jura-abonnee? Dan klikt u op die koppelingen en Jura opent meteen de juiste pagina in een nieuw venster. U vindt hier meer informatie over Jura–abonnementen.

Het volledige rapport geeft een overzicht van alle gebruikte parameters

Naast de samenvatting van de resultaten geeft dit rapport ook een overzicht van de gebruikte parameters.

Druk rapporten af met één klik

Repair maakt zelf overzichtelijke en volledige rapporten aan op basis van uw ingevoerde gegevens. U downloadt ze in het Nederlands of het Frans, mét commentaar of zonder. U hebt de keuze uit vier rapporten: volledig, beperkt, vonnis en conclusie.

Calculatietool voor schaderegelingen bij verkeersongevallen

Deze online calculatietool is van onschatbare waarde voor wie regelmatig schade berekent als gevolg van een verkeersongeval. Met Repair bespaart u veel tijd en kunt ook hogere tarieven  aanrekenen voor uw grondig onderbouwd advies.

 

Bestel Repair