print

De Potpourri-wetten

DE POTPOURRI-WETTEN (Larcier)X

Gent, Larcier, 2017.

Dit werk bundelt de referaten van een aantal studieavonden ingericht door de Vlaamse Conferentie Gent in het kader van haar jaarlijkse studiecyclus, toegespitst op de Potpourriwetten.
De bijdragen geven een eerste evaluatie van de waaier aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen, met aandacht voor knelpunten.
In elke bijdrage wordt vanuit een bepaald rechtsgebied de problematiek ontleed. Dit zijn de titels van de opgenomen bijdragen:

  • Potpourri en de burgerlijke rechtspleging (Piet TAELMAN)
  • De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht
  • Een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek (Jeroen DE HERDT)
  • De vernieuwde rol van de advocaat in het burgerlijk proces na de Potpourri-wetten (Hugo LAMON)
  • Een evaluatie van artikel 806 Ger.W. (Pierre THIRIAR)
  • De nieuwe Interneringswet (Jan DE WINTER en Emma TEERLINCK)
  • Potpourri II: evaluatie van de nieuwe regeling inzake het hoger beroep en inzake de conclusietermijnen (Joachim MEESE)
  • Potpourri II: Wijzigingen met betrekking tot de onderzoeksmaatregelen (Sofie DEPAUW)
  • Recente wijzigingen in de regelgeving aangaande het consensueel strafrecht (Nicholas DE NIL)

NjW 2017, afl. 364, 457.