print

Topics bewijs- en procesrecht

TOPICS BEWIJS- EN PROCESRECHT (Intersentia)X

Mortsel, Intersentia, 2017, 314 p.

Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2016-2017.
De acht bijdragen behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs bijzondere aandacht aan de sociale media.
Volgende bijdragen zijn opgenomen:

  • Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven SOBRIE en Kurt WILLEMS)
  • Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans GRAUX)
  • De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo LAMON)
  • Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte CONINGS en Sofie ROYER)
  • Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter STROOBANTS en Vicky BUELENS)
  • Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian VANDEN BROECK)
  • Bewijs in aannemingszaken (Marco SCHOUPS en Geert DE BUYZER)
  • Procedurele knelpunten in het familierecht. Tien topics uit de praktijk (Sven EGGERMONT m.m.v. Aïda VERSTAPPEN)

NjW 2017, afl. 364, 457.