print

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

HANDBOEK VOOR UITGIFTE VAN ZAKELIJKE RECHTEN VOOR DE NOTARIËLE PRAKTIJK (Kluwer)Roland TIMMERMANS

Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 1315 p.

Alleen verdichting en stapeling zal nog tegemoet kunnen komen aan de oplopende behoefte aan een leef- en werkbare huisvesting van personen en bedrijven.
In dit handboek brengt de auteur alle rechtsfiguren samen die het meest geschikt zijn om aan de nieuwe trend van verdichting en stapeling van bouwwerken gestalte te geven, zoals erfdienstbaarheden, gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak, appartementseigendom, erfpacht, horizontaal verdeelde erfpacht, opstal, verdiepingseigendom, volume-eigendom, dubbel grondgebruik en stapeling van beperkte rechten.
Per afzonderlijk zakelijk recht worden alle relevante wettelijke voorschriften en praktijkontwikkelingen opgegeven en ontleed, en aangevuld met een ruime keuze tussen tientallen modelakten die naargelang het geval kunnen worden gebruikt.
De auteur besteedt aandacht aan bouwwerken met een specifiek bouwkundig patroon, zoals geclusterde bouw, parkmanagement, weekendverblijfpark en stadsontwikkelingsgebied, of aan bouwwerken met een bepaald thema, zoals een gebouw met parkeervoorzieningen, een kantoorflatgebouw, een serviceflatgebouw, een assistentiewoonflatgebouw, een winkelcomplex, een loftcomplex, een kasteel, een timesharingcomplex, een hotelflatgebouw, een woonerf, een kmocomplex tot en met drijvende opstallen.


NjW 2017, afl. 365, 507.