print

Samenlevingsgericht (aansprakelijkheids)recht

SAMENLEVINGSGERICHT (AANSPRAKELIJKHEIDS)RECHT (Intersentia)Ludo CORNELIS

Grondwettelijke zuurstof voor het op de adem trappende aansprakelijkheidsrecht

Mortsel, Intersentia, 2017, 218 p.

In dit boek onderzoekt de auteur of het (aansprakelijkheids)recht de ontwikkelingen ondersteunt of integendeel tegenwerkt. Deze ontwikkelingen nemen de vorm aan van disproportionele inkomens- en vermogensongelijkheden, gekruid door klimatologische en democratische ontsporing. Aan de hand van meerdere voorbeelden toont de auteur aan dat het aansprakelijkheidsrecht eerder samenlevingsbedreigend dan -beschermend is geworden.
Zoals uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt, kunnen de waarden die onder meer door de Grondwet ter harte worden genomen, voor kentering zorgen. Het volstaat daartoe de vereisten van de democratische samenleving en haar dwingende behoeften te laten doorwerken in elk aansprakelijkheidsgeschil, dat derhalve niet tot een afweging van de belangen van de procespartijen is te herleiden.
Aan de hand van meerdere, al dan niet overtuigende arresten van het Grondwettelijk Hof wordt deze methodologie toegelicht.
Sinds de (financiële, vervolgens economische en ten slotte monetaire) crisis van 2008 zoekt de auteur uit waarom het recht en de rechtsbedeling het zo ver lieten komen. In het verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht, zijn onderzoeksdomein, liggen de antwoorden voor het grijpen. Dit wordt door hem in dit boek aangetoond.


NjW 2017, afl. 365, 507.