print

De overheid als belastingplichtige

DE OVERHEID ALS BELASTINGPLICHTIGE (Larcier)Manuela VERVOORT 

Gent, Larcier, 2017, 886 p.

Dit boek vormt een herwerking van het proefschrift dat Manuela Vervoort op 11 april 2016 verdedigde aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KULeuven. Het is een omvattend en diepgaand naslagwerk over de fiscale behandeling van de overheid. De centrale probleemstelling luidt: moeten overheden en overheidslichamen belastingplichtig zijn in het licht van het fiscale neutraliteitsbeginsel?
Het boek biedt een grondig inzicht in het overheidsoptreden en de bijhorende fiscale behandeling. Het toont aan dat de huidige fiscale behandeling niet alleen oeverloos complex is maar ook op diverse vlakken strijdig is met het meerlagige neutraliteitsbeginsel zoals dat in dit boek ontwikkeld is. Op basis van buitenlands recht en staatssteunrecht worden daarom alternatieven voor de huidige fiscale behandeling aangereikt die wel met dat beginsel sporen.

NjW 2017, afl. 368, 663.