print

Liber amicorum Patrick Senaeve

Liber Amicorum Patrick Senaeve (Wolters Kluwer)X

Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 836 p.

Ingrid Boone, Johan Put, Frederik Swennen en Gerd Verschelden (eds.)

Patrick Senaeve, deeltijds gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, werd op 1 oktober 2017 toegelaten tot het emeritaat. Als blijk van hulde bieden zijn collega's uit de academische wereld hem een vriendenboek aan. Het Liber amicorum Patrick Senaeve bevat bijdragen over personenrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht, familieprocesrecht, internationaal privaatrecht en de raakvlakken met andere rechtsdomeinen (fiscaal recht, socialezekerheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, …).
De bijdragen zijn van de hand van Elisabeth Alofs, Febian Aps, Helene Asselman, Ingrid Boone, Frank Buyssens, Christoph Castelein, Anne-Sofie D'Herde, Ine De Coninck, Gerard-René de Groot, Nicolas Debruyne, Eric Dirix, Johan Du Mongh, Alfons Heyvaert, Christine Jacobs, Hilde Jacobs, Paul Lemmens, Annelies Marissens, Sven Mosselmans, Walter Pintens, Johan Put, Vincent Sagaert, Ilse Samoy, Sophie Stijns, Frederik Swennen, Bernard Tilleman, Anton van der Linde, Christine Van Roy, Sofie Vanassche, Frans Vanistendael, Beatrix Vanlerberghe, Alain Laurent Verbeke, Gerd Verschelden, Paul Vlaardingerbroek, Harry Willekens en Tim Wuyts.


NjW 2017, afl. 368, 663.