print

(Ver)kopen in het omgevingsrecht

(VER)KOPEN IN HET OMGEVINGSRECHT (Larcier)X

Dominique Devos (ed.)

Gent, Larcier, 2017, 182 p.

Het boek start met een overzicht van de burgerrechtelijke principes die onder meer gelden bij een koop-verkoop. Wat vertellen partijen elkaar (niet) en wat zijn daarvan de mogelijke gevolgen?
Vervolgens worden de diverse publiekrechtelijke wetgevingen onder de loep genomen die informatieverplichtingen opleggen aan de partijen. Komen onder meer aan bod: het Omgevingsvergunningsdecreet, Bodemdecreet, Onroerenderfgoeddecreet, Decreet Integraal Waterbeleid. Tot slot wordt ook de rol van de notaris in de overdracht van onroerend goed kritisch belicht. Wat moet hij opvragen, bij wie? Wat is zijn mogelijke aansprakelijkheid?
Kortom, het betreft een globaal overzicht van de informatieverplichtingen in het kader van overdracht van onroerend goed.
De bijdragen zijn van de hand van Pieter Brulez, Dominique Devos, Michiel Deweirdt, Els Empereur, Kristof Hectors, Ann-Sofie Maertens, Yannick Smeets, Pauline Van Bogaert, Aloïs Van den Bossche en Lise Vandenhende.


NjW 2017, afl. 372, 863.