print

In het vennootschapsbelang - liber amicorum Herman Braeckmans

IN HET VENNOOTSCHAPSBELANG - LIBER AMICORUM HERMAN BRAECKMANS (Intersentia)X

Eric Dirix, Robby Houben en Eddy Wymeersch (eds.)

Mortsel, Intersentia, 2017, 588 p.

In oktober 2017 werd Herman Braeckmans toegelaten tot het emeritaat. Zijn vrienden en collegae proximi nemen die gelegenheid te baat om hem te danken voor de rol die hij als eminent academicus en begenadigd lesgever heeft gespeeld en om hulde te brengen aan zijn warme persoonlijkheid.
Dit liber amicorum illustreert hoe zijn hoogstaande denken een impact heeft gehad op zijn vrienden-collega's en op de Belgische rechtspraktijk. Zijn veelzijdigheid komt tot uiting in de keuze van de thema's in dit huldeboek. Elke bijdrage knoopt aan bij één van zijn talrijke publicaties in het domein van het vennootschaps-, financieel, handels- en insolventierecht.


NjW 2017, afl. 372, 863.