print

Overzicht van het Belgisch administratief recht 2017

OVERZICHT VAN HET BELGISCH ADMINISTRATIEF RECHT 2017 (Kluwer)AndrĂ© MAST, Jean DUJARDIN, Marnix VAN DAMME en Johan VANDE LANOTTE 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 1.522 p.

Deze 21e geheel bijgewerkte editie van het standaardwerk over het Belgisch administratief recht bevat een diepgaande bespreking van de belangrijke bestuursrechtelijke leerstukken, zoals die betreffende de beginselen van behoorlijk bestuur en de werking van de openbare dienst. Daarnaast biedt het boek een geactualiseerde en grondige bespreking van de grote onderwerpen uit het materieel administratief recht zoals het omgevingsrecht, het overheidsopdrachten- en het onteigeningsrecht, het openbaar ambt en de organisatie en de werking van de uiteenlopende vormen van lokaal en interlokaal bestuur. Bijzondere aandacht gaat naar de rechtsbescherming van de burger tegenover het bestuur, waarbij de diverse vormen van repressieve rechtsbescherming en de almaar aan belang winnende alternatieve geschillenbeslechting uitgelicht worden. Dit boek biedt een gedetailleerde en vrij unieke bespreking van de rechtspraak van de Raad van State in verband met de toepassing van de nieuwigheden die door of krachtens de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State zijn ingevoerd.


NjW 2017, afl. 372, 863.