print

Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

NIEUWE RISICO'S IN HET AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT (Intersentia)X

Thierry Vansweevelt en Britt Weyts (eds.)

Mortsel, Intersentia, 2018, 208 p.

Er wordt vooreerst aandacht besteed aan de talrijke aansprakelijkheidsvragen die rijzen bij het gebruik van zelfrijdende auto's. Vervolgens wordt het juridische kader in verband met drones geschetst, eveneens een nieuw risico, waarvoor de wetgever een verzekeringsplicht invoerde. Nadien worden talrijke verzekeringsvragen rond cyberrisico's geanalyseerd, waarna nagegaan wordt of het huidige wettelijke kader inzake de verzekering voor schade te wijten aan terrorisme nog wel voldoende bescherming biedt. Tot slot wordt onderzocht of het wenselijk en mogelijk is dat echtgenoten zich verzekeren tegen de gevolgen van een echtscheiding. De laatste bijdrage werpt een blik op de toekomst van de verzekeringsmarkt en licht de band tussen de economie en het verzekeringsrecht toe.
De bijdragen zijn geschreven door Jan De Bruyne, Joris Ghysels, Glenn Heirman, Hugo Keulers, Sandra Lodewijckx, Kim Moors, Jochen Tanghe, Karel Van Hulle en Wim Van Lancker.
Dit boek is uitgegeven in de reeks 'Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht'.

NjW 2018, afl. 380, 319.