print

Voorziening in cassatie

VOORZIENING IN CASSATIE (Wolters Kluwer)Frederiek BAUDONCQ

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 574 p.

Met het indienen van een voorziening in cassatie beoogt een procespartij de vernietiging van een in laatste aanleg gewezen rechterlijke beslissing wegens schending van de wet of miskenning van substantiƫle of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. Om het Hof van Cassatie toe te laten 'rechter van de rechterlijke beslissingen' te zijn, bevat het Gerechtelijk Wetboek een geheel van bijzondere en specifieke procedureregels. Sinds de eeuwwisseling was de cassatieprocedure in burgerlijke en tuchtzaken evenwel het voorwerp van diverse belangrijke hervormingen. Frederiek Baudoncq geeft een beschrijvend overzicht van het gewijzigde Gerechtelijk Wetboek betreffende de voorziening in cassatie.
Deze uitgave is verschenen in de reeks 'Artikel & Commentaar'.

NjW 2018, afl. 380, 319.