print

De advocatuur

DE ADVOCATUUR (Intersentia)Bernard HUBEAU, Stefan RUTTEN, Jean VAN HOUTTE, Steven GIBENS en Margot VAN LEUVENHAEGE

Mortsel, Intersentia, 2018, 152 p.

Deze rechtssociologische en juridische publicatie focust op de ontwikkelingen in de advocatuur. De auteurs vertrekken daarbij vanuit een brede visie op het beroep van jurist in België in een eerste sociografisch deel (hoofdstuk 1 en 2). Het derde hoofdstuk behandelt het tuchtrecht en onderzoekt de vraag of de wet van 2006 inzake het tuchtrecht van advocaten haar doel heeft bereikt. In het vierde hoofdstuk komt de rol van de advocatuur in de rechtshulp aan bod. Het vijfde hoofdstuk over de zogenaamde 'malpractice' door advocaten toont aan dat herstel voor de burger geregeld is door een reeks van zeer verschillende procedures, bijvoorbeeld de groepsverzekering aangeboden door de ordes van advocaten, maar die dekt bepaalde fouten niet. Wat zijn de andere mogelijkheden? De betwistingen rond honoraria vormen het thema van het zesde hoofdstuk.
Tot slot pleiten de auteurs voor meer en betere data en uitgebreider rechtssociologisch onderzoek over de advocatuur, en voor een toekomstverkenning, een wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke ' future study' over de fundamentele rol van de advocatuur in de Belgische rechtsstaat.

NjW 2018, afl. 382, 406.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.