print

Op weg naar een Vlaams Woninghuurdecreet via een evaluatie van de federale Woninghuurwet

OP WEG NAAR EEN VLAAMS WONINGHUURDECREET VIA EEN EVALUATIE VAN DE FEDERALE WONINGHUURWET (Larcier)Diederik VERMEIR en Bernard HUBEAU

Gent, Larcier, 2018, 155 p.

De auteurs behandelen het Vlaams Woninghuurdecreet, dat in 2018 in werking treedt. De tekst geeft de lezer inzicht in het totstandkomingsproces en bespreekt daartoe in de eerste plaats de bevoegdheid inzake woninghuur. Vervolgens worden de bevindingen van een evaluatie van het federale woninghuurrecht geschetst. Deze evaluatie werd uitgevoerd door het Steunpunt Wonen, middels een brede consultatie van woonactoren en vertegenwoordigers van juridische beroepen. De bevindingen ervan liggen aan de basis van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht. De auteurs geven ook een eerste commentaar bij de doelstellingen, legistieke keuzes en materiƫle bepalingen van het nieuwe Vlaamse Woninghuurrecht, dat zowel voor hoofdverblijfplaatsen als studentenhuisvesting van toepassing zal zijn.

NjW 2018, afl. 382, 406.