print

Schaderegeling in België

SCHADEREGELING IN BELGIË (Kluwer)Hilde ULRICHTS

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 776 p.

Dit naslagwerk behandelt in een dertiental hoofdstukken het schadevergoedingsrecht in België, met weergave van motiveringen van rechterlijke uitspraken en verwijzingen naar recente rechtsleer. Dit praktisch naslagwerk behandelt onder meer volgende onderwerpen:

  • De wijzigingen en herwaarderingen in de rechterlijke indicatieve tabel 2016
  • Nieuwe wetgeving
  • Recente arresten van het Grondwettelijk Hof, cassatierechtspraak en rechtspraak ten gronde
  • De samenloopproblematiek tussen gemeenrechtelijke vergoedingen en sociaalrechtelijke vergoedingen
  • Speciale wetgeving over de vergoeding van letselschade.

De auteur is referendaris op het hof van beroep te Antwerpen.

NjW 2018, afl. 382, 406.