print

Schaderegeling in België

SCHADEREGELING IN BELGIË (Kluwer)Hilde ULRICHTS

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 776 p.

Dit naslagwerk behandelt in een dertiental hoofdstukken het schadevergoedingsrecht in België, met weergave van motiveringen van rechterlijke uitspraken en verwijzingen naar recente rechtsleer. Dit praktisch naslagwerk behandelt onder meer volgende onderwerpen:

  • De wijzigingen en herwaarderingen in de rechterlijke indicatieve tabel 2016
  • Nieuwe wetgeving
  • Recente arresten van het Grondwettelijk Hof, cassatierechtspraak en rechtspraak ten gronde
  • De samenloopproblematiek tussen gemeenrechtelijke vergoedingen en sociaalrechtelijke vergoedingen
  • Speciale wetgeving over de vergoeding van letselschade.

De auteur is referendaris op het hof van beroep te Antwerpen.

NjW 2018, afl. 382, 406.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.