print

De feitelijke vereniging

DE FEITELIJKE VERENIGING (Larcier)Katrin MEERTS

Nuttig instrument of nieuwe kleren van de keizer?

Gent, Larcier, 2017, 76 p.

In alle aspecten van de samenleving wordt frequent van het recht van vrijheid van vereniging gebruik gemaakt. De drempel om tot een feitelijke vereniging te komen ligt zeer laag. Dit verklaart waarom de feitelijke verenigingen zo talrijk zijn (van politieke partij tot vakvereniging, van sportclub tot kloosterorde, van oudervereniging tot de conferentie bij de balie). Er kan sprake zijn van een feitelijke vereniging, zelfs wanneer de leden zich hier niet bewust van zijn. Deze lage drempel brengt met zich dat de feitelijke vereniging enerzijds haast antiek is, maar anderzijds ook actueel blijft.
In dit werk wordt stilgestaan bij het begrip '(feitelijke) vereniging'. De feitelijke vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid, zodat ook de gevolgen inzake onder andere aansprakelijkheid hiervan worden onderzocht. Is het mogelijk om de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid voor bepaalde feitelijke verenigingen op te vangen, door hen een functionele rechtspersoonlijkheid toe te kennen? Kan ten slotte, analoog aan de situatie voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid, de feitelijke vereniging beschikken over een afzonderlijk vermogen? Doorheen het werk wordt een antwoord geboden op (onder meer) voormelde vragen.

NjW 2018, afl. 384, 502.