print

Het recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter

HET RECHT OP TOEGANG TOT DE RAAD VAN STATE ALS CASSATIERECHTER (die Keure)ELSBETH LONCKE

Brugge, die Keure, 2018, 528 p.

Bestaat er echt een recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter? Op die vraag biedt Elsbeth Loncke een antwoord.
Ze geeft in het eerste deel van dit boek een historisch overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Raad van State in het algemeen en van zijn cassatiebevoegdheid in het bijzonder. Vervolgens analyseert ze in het tweede deel de toelaatbaarheidsprocedure en de ontvankelijkheidsvoorwaarden in de cassatieprocedure. Daarbij trekt de auteur de vergelijking met de Franse Conseil d'Etat en het Belgische Hof van Cassatie. Telkens wordt nagegaan in welke mate de bestaande regeling voldoet aan de vereisten van artikel 6 ยง 1 EVRM.
Tot op vandaag werd nog geen uitgebreid onderzoek gevoerd naar deze cassatiebevoegdheid en cassatieprocedure. Dit boek probeert, weliswaar binnen de grenzen van een strikte afbakening, een bijdrage te leveren aan dergelijk onderzoek.

NjW 2018, afl. 384, 502.