print

Het recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter

HET RECHT OP TOEGANG TOT DE RAAD VAN STATE ALS CASSATIERECHTER (die Keure)ELSBETH LONCKE

Brugge, die Keure, 2018, 528 p.

Bestaat er echt een recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter? Op die vraag biedt Elsbeth Loncke een antwoord.
Ze geeft in het eerste deel van dit boek een historisch overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Raad van State in het algemeen en van zijn cassatiebevoegdheid in het bijzonder. Vervolgens analyseert ze in het tweede deel de toelaatbaarheidsprocedure en de ontvankelijkheidsvoorwaarden in de cassatieprocedure. Daarbij trekt de auteur de vergelijking met de Franse Conseil d'Etat en het Belgische Hof van Cassatie. Telkens wordt nagegaan in welke mate de bestaande regeling voldoet aan de vereisten van artikel 6 § 1 EVRM.
Tot op vandaag werd nog geen uitgebreid onderzoek gevoerd naar deze cassatiebevoegdheid en cassatieprocedure. Dit boek probeert, weliswaar binnen de grenzen van een strikte afbakening, een bijdrage te leveren aan dergelijk onderzoek.

NjW 2018, afl. 384, 502.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.