print

Arbeidsveilgheid en aansprakelijkheid

ARBEIDSVEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID (Kluwer)Charline BULTEEL, Sofie HEYNDRICKX en Chris PERSYN 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 176 p.

De welzijnsreglementering is een complexe aangelegenheid, voornamelijk door het feit dat er bij inbreuken vaak toepassing gemaakt moet worden van verschillende rechtstakken. Naast een benadering vanuit het arbeidsongevallen- en welzijnsrecht zal inderdaad vaak ook toepassing kunnen of zelfs moeten gemaakt worden van het strafrecht, burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.
Het boek is onderverdeeld in twee delen: [1] strafrechtelijke verantwoordelijkheid en [2] burgerlijke aansprakelijkheid.
In het eerste deel worden zowel het legaliteitsbeginsel als het personaliteitsbeginsel toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon enerzijds en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bepaalde natuurlijke personen anderzijds. Er wordt geƫindigd met een uiteenzetting over de straftoemeting.
In het tweede deel komt hoofdzakelijk het stelsel van de immuniteit aan bod.
Het boek is grotendeels gebaseerd op nietgepubliceerde rechtspraak. In totaliteit gaat het om een 320-tal uitspraken van Nederlandstalige rechtbanken en hoven.


NjW 2018, afl. 388, 705.