print

Colofon

Tweewekelijks (niet in juli en augustus)

AANBEVOLEN CITEERWIJZE:
NjW 2018, paginanummer.

Mobiel:

  • Doctrine: paginanummers (vermeld onder abstract) en randnummer.
  • Rechtspraak: paginanummer (vermeld in referteregel onder samenvatting).


WETENSCHAPPELIJK COMITÉ:
Elisabeth Alofs, Luc Ballon, Diederik Bruloot, Nicolas Carette, Petra Foubert, Koen Lemmens

EINDREDACTEUR:
Vincent Bakeroot

REDACTEUREN:
Elisabeth Adriaens, Steven Bouckaert, Eric Brewaeys, Luc Brewaeys, Pieter Brulez, Diederik Bruloot, Stefaan Callens, Maarten Dambre, Sarah De Geyter, Tijl De Jaeger, Sari Depreeuw, Sylvie De Raedt, Kristof De Vulder, Ralph De Wit, Elien Dewitte, Hans De Wulf, Sven Eggermont, Geert Jocqué, Frank Judo, Marc Kruithof, Luc Lavrysen, Caroline Lebon, Pieter Pecinovsky, Chloé Ponsart, Johan Put, Wim Rasschaert, Sofie Royer, Eddy Somers, Brecht Steen, Kim Swerts, Piet Taelman, Evelien Timbermont, John Toury, Liesbet Van den Broeck, Frederik Vandendriessche, Geert Van Hoorick, Claudia Van Severen, Katrien Verhesschen, Johanna Waelkens, Daily Wuyts

CORRESPONDENTEN:
Johan Boon, Antoon Boyen, Abraham Breesch, Ludo Carens, Tom De Waele, Marc-André Gaudissart, Guy Hermans, Béatrice Ponet, Bart Van Den Bergh, Bart Verhoeven

DOCTRINE:
Ingezonden doctrinebijdragen worden onderworpen aan twee peer reviews. De peer reviewers geven advies aan de redactie over het voldoen aan de wetenschappelijke criteria. De peer review is anoniem: de peer reviewer kent de identiteit van de auteur niet en de auteur kent de identiteit van de peer reviewer niet.

AUTEURSINSTRUCTIE:
De auteursinstructie is verkrijgbaar op www.e-njw.be en via njw@wolterskluwer.be.

RECHTSPRAAK:
Voorafgaandelijk aan publicatie onderwerpt het wetenschappelijk comité de besprekingen van de rechtspraak aan een peer review.

WETGEVING:
Kluwer Persagentschap

FOTOGRAFIE:
Gert Cools

UITGEVER:
Danny Ballet

REDACTIEADRES:
Wolters Kluwer NjW
Vincent Bakeroot
Motstraat 30, 2800 Mechelen
Tel: 015-36 17 19
E-mail: njw@wolterskluwer.be

WEBSITE:
www.e-njw.be

TWITTER:
#njw

PRIJZEN:
(incl. BTW en verzendkosten)
Jaarabonnement: € 238,14 (folio), € 271,84 (elektronisch)
Studenten: € 119,07 (folio)
Abonnementen lopen van de datum van intekening tot de datum van het jaar daarop.


ABONNEMENTEN:
Klantenservice Wolters Kluwer uitgevers
Tel.: 015-78 76 00
E-mail: klant.BE@wolterskluwer.com 

ADVERTENTIES:
Kluwer Regie
Motstraat 30, 2800 Mechelen
Tel.: 015-78 76 00
E-mail: kluwerregie@wolterskluwer.com

ERKENNING JURIDISCH TIJDSCHRIFT:
E.L.911/1021/52 (Art. 280, 5° W. Reg.)

ISSN:
1378-8914

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Paul De Ridder
Motstraat 30, 2800 Mechelen


NjW is online raadpleegbaar op:


Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.