print

Over NjW


Cover 1 NjW NieuwHet NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD (NjW) is een wetenschappelijk juridisch weekblad dat zich richt naar de jurist met een ruim en breed juridisch werkveld, zoals de magistraat, de advocaat, de notaris en de gerechtsdeurwaarder en op veel domeinen vernieuwend werkt.

De eerste aflevering zag het levenslicht in september 2002 en moet gezien worden als een originele bundeling van drie uitstekende juridische informatiebronnen, TRDi, Recente Cassatie en AJT, tot een nieuw eigen medium.

In 1980 verscheen voor de eerste maal het Tijdschrift Rechtsdocumentatie (TRDi). Het introduceerde op de Vlaamse juridische markt een secundaire informatiebron en was in dat opzicht een echte mijlpaal. De amper 3.700 "fiches" van 1980, waren twintig jaar later uitgegroeid tot meer dan 20.000 kenniselementen die jaarlijks bij het nemen van juridische beslissingen moeten worden verrekend. Speelde het tijdschrift aanvankelijk nog met de idee van een volledige documentatie, gaandeweg zag het in dat het om meer te kunnen informeren, minder diende aan te bieden. Als documentatiebron groeide het papieren product uit tot de eerste heuse elektronische databank op CD-rom - Judit, en later Jur@ on line.

In 1992 zag Recente Arresten van het Hof van Cassatie (Rec. Cass.) het licht, een tijdschrift dat na het verdwijnen van Info Jura, zich toespitste op de rechtspraak van het hoogste rechtscollege. De bedoeling van het tijdschrift was de impact van de rechtspraak van het Hof van Cassatie op het dagelijks leven van de jurist zichtbaar te maken. Dat gebeurde op een dubbele wijze: de samenvattingen van het parket-generaal ter beschikking stellen en diepgaande doctrine-analyses van de interessante arresten aanbieden.

Het jaar 1994 was het geboortejaar van het Algemeen juridisch Tijdschrift (AJT), dat zich richtte tot de rechtsbeoefenaar van 'het middenveld' en op de eerste plaats beoogde de praktijkjurist tot nut te zijn met het verstrekken van bruikbare juridische informatie. Het was een typisch horizontale publicatie.

Het Nieuw juridisch Weekblad (NjW) brengt deze drie initiatieven op een originele wijze samen, maar is meer dan alleen de bundeling van de bestaande bronnen in één enkele goed gekanaliseerde informatiestroom. Als eigen project zoekt het NjW aansluiting bij de belevingswereld van de hedendaagse jurist: snel, correct, volledig en diepgaand opvolgen van de algemene juridische ontwikkelingen in België.

Naast het breed spectrum aan informatie is ook de actualiteit van uitermate groot belang. Hierbij wordt op gelijke wijze zorg besteed aan doctrinebijdragen: aan het toegankelijk maken van nieuwe rechtspraak; aan het opvolgen van nieuwe en komende wetgeving; aan de informatie die verschijnt in de rijke waaier van andere tijdschriften; aan uw juridische agenda en het komen en gaan in de juridische wereld. Door de doctrine-informatie die in andere tijdschriften en publicaties wordt aangeboden voor zijn lezer te ontsluiten, vestigt het Nieuw juridisch Weekblad (NjW) de blijvend aandacht op het belang van de verticale of gespecialiseerde rechtsliteratuur.

Het tijdschrift mikt erop de juridische actualiteit op verschillende vlakken nauwgezet op te volgen zodat de lezer bij het doornemen van elke weekeditie weer "bij" is. Het onbehagen gecreëerd door de informatiehonger moet worden omgebogen tot een gevoel zich op dat vlak "veilig" te weten.
Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.