print

Antwerpen 3 oktober 2016

Appartementsmede-eigendom - bevoegdheid syndicus - hoger beroep - vereniging van mede-eigenaars - geen voorafgaande machtiging - bekrachtiging

De syndicus heeft in principe een beslissing nodig van het bevoegde orgaan, namelijk van de algemene vergadering van mede-eigenaars, om hoger beroep aan te tekenen namens de vereniging van medeeigenaars. Heeft hij geen voorafgaande machtiging, dan moet het door de syndicus ingestelde rechtsmiddel zo snel mogelijk worden bekrachtigd door de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Antwerpen 3 oktober 2016, NjW 2017, afl. 364, 450.