print

GwH 23 februari 2017, nr. 2017/31

Optreden in rechte - Orde van architecten - beroepsvereniging - (collectief) belang - rechtsvordering

De Orde van architecten is geen beroepsvereniging in de zin van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. De Orde van architecten is een publiekrechtelijke beroepsvereniging opgericht bij wet van 26 juni 1963. Net als beroepsverenigingen krachtens de wet van 31 maart 1898 heeft de Orde van architecten volledige rechtsbekwaamheid binnen de haar toegekende wettelijke opdracht. Het zou dan ook niet redelijk verantwoord zijn dat beiden verschillend worden behandeld wanneer zij in rechte willen optreden ter bescherming van de opdracht die de wetgever hen heeft toevertrouwd.

GwH 23 februari 2017, nr. 2017/31, NjW 2017, afl. 364, 445.