print

Antwerpen 22 juni 2016

Hoger beroep in strafzaken - grievenstelsel - art. 204 en 210 Sv. - hoger beroep tegen de strafmaat - hoger beroep op burgerlijk vlak - devolutieve werking

Als de beklaagde uitsluitend hoger beroep aantekent op het vlak van de strafmaat en op burgerlijk vlak, en het openbaar ministerie enkel een grief formuleert ten aanzien van de strafmaat, is de appelrechter gebonden door wat definitief beslist is op strafgebied, namelijk dat het misdrijf bewezen is en dat het bedrag van het voorwerp van het misdrijf dat is wat in de bewezen verklaarde tenlastelegging is vermeld. Door de schuldigverklaring van de beklaagde heeft de eerste rechter strafrechtelijk definitief vastgesteld dat de beklaagde de vermelde voorwerpen heeft gestolen ten nadele van de burgerlijke partij, welke voorwerpen hij heeft gestolen en wie de eigenaar was. Civielrechtelijk kan daar niet meer aan worden getornd.

Antwerpen 22 juni 2016, NjW 2017, afl. 365, 494.