print

Gent 9 februari 2017

Hoger beroep - laattijdig beroep - overmacht - neerlegging beroepsakte via post

Appellant maakt zijn verzoekschrift tot hoger beroep over aan het hof van beroep via aangetekende postzending. De beroepsakte wordt 1 dag na het verstrijken van de beroepstermijn afgestempeld op de griffie en is dus laattijdig. De appelrechters oordelen dat (de advocaat van) appellant zich niet kan beroepen op overmacht wegens vertraagde postbedeling.

Gent 9 februari 2017, NjW 2017, afl. 365, 505.