print

GwH 16 februari 2017, nr. 2017/21

Arbitrale uitspraak - bewijswaarde ten aanzien van derden - derdenverzet - rechten van verdediging - schending artikel 10 en 11 Gec.Gw.

Net als een rechterlijke beslissing heeft een arbitrale uitspraak een bepaalde bewijswaarde ten aanzien van derden. In tegenstelling tot de rechterlijke beslissing beschikt de derde die zich benadeeld acht door een arbitrale uitspraak niet over het buitengewoon rechtsmiddel derdenverzet om zich de arbitrale uitspraak niet-tegenstelbaar te doen verklaren. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

GwH 16 februari 2017, nr. 2017/21, NjW 2017, afl. 365, 488.