print

GwH 9 februari 2017, nr. 2017/13

Grondwettelijk Hof - gerechtskosten - Wet hervorming rolrechten - vernietiging

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de hervorming van de rolrechten. Het Hof ziet immers geen verband tussen de waarde van de vordering en de werkingskost van Justitie. De gevolgen van de vernietigde bepalingen blijven gehandhaafd tot uiterlijk 31 augustus 2017.

GwH 9 februari 2017, nr. 2017/13, NjW 2017, afl. 365, 483.