print

Antwerpen 2 januari 2017

1. Consumentenkoop - begrip 'consument' - lex specialis - Wet Handelspraktijken - begrip 'consument' - Marktpraktijken - begrip 'consument'
2. Wet Handelspraktijken - begrip 'consument' - rechtspersoon - vzw - sportclub
3. Consumentenkoop - vrijwaring/verhaal/regres van de verkoper - bewijs

1. De bepalingen over de consumentenkoop (art. 1649bis t.e.m. 1649octies BW) zijn van toepassing op consumenten in de zin van de Wet Handelspraktijken, ook al zijn de striktere criteria uit artikel 1649bis § 2, 1° BW niet vervuld.
2. Een vzw die als sportclub volleybalwedstrijden organiseert voor liefhebbers, handelt bij de aankoop van sportkledij voor haar spelers niet in het kader van een economische activiteit of beroepsuitoefening. Ze is een consument in de zin van Wet Handelspraktijken van 1999. Ze kan bijgevolg een beroep doen op de bepalingen over de consumentenkoop in artikels 1649ter en 1649quater BW.
3. De verkoper moet bewijzen dat hij het specifieke, door die consument voorgenomen gebruik heeft gesignaleerd aan zijn leverancier. Bij afwezigheid van dat bewijs, hoeft de leverancier de verkoper niet te vrijwaren ingeval van aansprakelijkheid voor niet-conforme levering.

Antwerpen 2 januari 2017, NjW 2017, afl. 368, 654.