print

Cass. 3 april 2017

Verdeling - dading - benadeling - vernietiging

In geval een dading de verdeling van een nalatenschap realiseert en het geen geveinsde maar een reële dading betreft, dit wil zeggen dat daadwerkelijk wederzijdse toegevingen worden gedaan tot beëindiging van de onverdeeldheid, dan is die overeenkomst - in weerwil van artikel 887 lid 2 BW - niet vatbaar voor vernietiging wegens benadeling (art. 2052 lid 2 BW).

Cass. 3 april 2017, NjW 2017, afl. 368, 653.