print

Corr. Antwerpen 30 juni 2017

Antiracismewet - vrijheid van meningsuiting - aanzettingsmisdrijf - verenigingsmisdrijf - werkstraf - actio popularis

De correctionele rechtbank spreekt zich uit over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de beheerder van een racistische Facebookpagina. Een beheerder die racistische commentaren deelt en racistische commentaren van volgers niet verwijdert maar 'leuk' vindt, zet in het openbaar aan tot discriminatie, haat of geweld. Hij behoort als oprichter en beheerder van een racistische Facebookpagina ook tot, of verleent zijn medewerking aan, een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk in het openbaar discriminatie of segregatie verkondigt.

Corr. Antwerpen 30 juni 2017, NjW 2017, afl. 368, 657.