print

GwH 19 juli 2017, nr. 2017/98

Aansprakelijkheid aannemer - grove gebreken: vervaltermijn - lichte gebreken: verjaringstermijn - geen schending gelijkheidsbeginsel

Het verschil in behandeling van categorie├źn personen dat voortvloeit uit verschillende procedureregels houdt slechts discriminatie in als die verschillende behandeling een onevenredige beperking van de rechten van bepaalde personen meebrengt. Voor de vordering van de opdrachtgever wegens grove gebreken (stabiliteitsbedreigend) geldt een vervaltermijn van 10 jaar (geen stuiting/ schorsing). Op zijn eis wegens lichte gebreken is daarentegen een verjaringstermijn van toepassing. Het Grondwettelijk Hof beslist dat het verschil in behandeling redelijk verantwoord is en dat de rechten van de opdrachtgevers door de vervaltermijn van artikels 1792 en 2270 BW niet onevenredig worden beperkt.

GwH 19 juli 2017, nr. 2017/98, NjW 2017, afl. 368, 651.