print

Arbrb. Gent (afd. Brugge) 24 mei 2017

Sociale zekerheid - inkomensgarantie voor ouderen - bewijs

Bij de inkomensgarantie voor ouderen kan de aanvrager ofwel het basisbedrag toegekend krijgen ofwel het verhoogd basisbedrag. Het criterium van de huisvestingssituatie is hierbij van belang. Het verhoogd basisbedrag wordt in principe enkel toegekend aan alleenwonenden. Nochtans staat de arbeidsrechtbank toe dat ook al zou de aanvrager in principe geen aanspraak kunnen maken op het verhoogd basisbedrag, hij toch de mogelijkheid krijgt om tegenbewijs te leveren. Dit kan door aan te tonen dat er geen sprake is van een gemeenschappelijk huishouden en de aanvrager alleen instaat voor de vaste kosten.

Arbrb. Gent (afd. Brugge) 24 mei 2017, NjW 2017, afl. 372, 860.