print

Cass. 27 januari 2017

Onteigening - artikel 16 Gw. - advocatenkosten - rechtsplegingsvergoeding - artikel 1022 Ger.W. - billijke onteigeningsvergoeding

De onteigenende overheid moet ook in het geval van een onregelmatige onteigening een rechtsplegingsvergoeding betalen wanneer de eigenaar in de onteigeningsprocedure een beroep doet op de bijstand van een advocaat. Met dit arrest maakt het Hof van Cassatie een einde aan de discussie of een dergelijk geval beschouwd moet worden als een in geld waardeerbaar geschil, dan wel als een niet in geld waardeerbaar geschil.

Cass. 27 januari 2017, NjW 2017, afl. 372, 852.