print

GwH 15 juni 2017, nr. 2017/69

Handelshuur - huurhernieuwing - informatieverplichting - gelijkheid en non-discriminatie

Artikel 18 Handelshuurwet schendt het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet door aan de verhuurder die een aanvraag van de huurder tot handelshuurhernieuwing weigert, geen verplichting tot mededeling en informatie op te leggen en de voorwaarden voor aanhangigmaking van de discussie over de huurhernieuwing bij de vrederechter niet te preciseren. Artikel 14 Handelshuurwet legt de handelshuurder die een huurhernieuwing aanvraagt, wel zeer specifieke informatieverplichtingen op, door de huurder te verplichten in de aanvraag tot huurhernieuwing de voorwaarden voor huurhernieuwing op te nemen evenals de vermelding dat als de verhuurder niet binnen de drie maanden op de aanvraag reageert, hij geacht wordt met de huurhernieuwing in te stemmen.

GwH 15 juni 2017, nr. 2017/69, NjW 2018, afl. 374, 19.