print

Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) 17 mei 2017

Procedure gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord - artikel 57 WCO - artikel 2,c WCO - schuldvordering in de opschorting - moment ontstaan schuldvordering

Wanneer het reorganisatieplan gestemd wordt op de zitting zoals bepaald in artikel 54 WCO, dan moet dit reorganisatieplan overeenkomstig artikel 55 WCO gehomologeerd worden door de rechtbank. Deze homologatie betekent meteen het einde van de gerechtelijke reorganisatieprocedure. De homologatie van het reorganisatieplan is bindend voor alle schuldeisers in de opschorting. Iedere schuldeiser is gebonden door het gehomologeerd reorganisatieplan, zelfs wanneer die bepaalde schuldvordering niet opgenomen werd in het reorganisatieplan, of wanneer de schuldeiser niet deelnam aan de stemming. Een schuldvordering ontstaat niet op het moment dat er gefactureerd wordt, gelet op de definitie/functie van een factuur, maar wel op moment van het sluiten van de overeenkomst.

Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) 17 mei 2017, NjW 2018, afl. 374, 29.